Το τελικό τεστ PHARE

Ελπίζω στο σκοτάδι για ναυτικούς που φάρος, ασφάλεια για χιλιάδες χρόνια.Θα βοηθήσει τα πλοία επικίνδυνες ακτές, και σε επικίνδυνη καταιγίδα επέζησε.Αυτά τα τεστ σου δομή της γνώσης με το φάρο τεστ.