τη δεκαετία του ’80 τεστ κωμωδία

Μπορείς να πεις, της δεκαετίας του ’80, κωμωδία στις δόξες της.Αυτό το τεστ τεστ την οικογένειά σου γνώσεις, τόπος εργασίας και της δεκαετίας του ’80, η λαϊκή γλώσσα κωμωδία.