Ερώτηση: πώς να χρεώνουν για φόρο επί των πωλήσεων, σου;

Έχουμε συνηθίσει να πληρώσει κάποια μορφή, του φόρου επί των πωλήσεων στις περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες – αυτό είναι μέρος της καθημερινής ζωής.Οι περισσότεροι δεν πειράζει πολύ, επειδή συνήθως λίγο πληρωμών, δεν περίπλοκες μορφές, όπως το φόρο εισοδήματος.Η συμμετοχή μας στην χώρα σας τεστ για να δω πώς να εισπράττουν φόρο επί των πωλήσεων, πόσα ξέρεις..