απόλυτη ιστορία τηλεοπτικό κουίζ

Τα τηλεοπτικά προγράμματα όπως τα ιστορικά μυθιστορήματα λογοτεχνικό κόσμο, όπως μας κάνανε πολύ μακριά η εποχή, δώσε μας μια αληθινή ματιά και φανταστικό άτομο.μας στο τεστ για να δω στο παρελθόν και τώρα σου κάποια καλύτερη ιστορία τηλεόραση ξέρει πόσο.