2011: δοκιμή την μνήμη σου.

Όταν κοιτάξουμε το 2011, προφανώς ήταν μια χρονιά.Εντάξει, ίσως δεν είναι η αγορά ακινήτων, αλλά τουλάχιστον έχουμε δει το βασιλικό γάμο και για την εξάλειψη της McLobster φήμες.Τώρα είναι ώρα να σου φέρω, τεστ μνήμης.- αλήθεια θυμάσαι το 2011;(φωτογραφία: Swinburne αστρονομία παραγωγής)