αθλητικό διαγωνισμό το χειρότερο αποτέλεσμα του κόσμου

Σε όλους αρέσει το ρεκόρ, εκτός εάν αυτό είναι ένα αποτυχημένο ρεκόρ.μαζί μας για την πρόταση σας τεστ για να δω το χειρότερο ξέρεις πόσοι κάποιες απώλειες.